Photo of XU Jiang

XU Jiang

Associate Dean (Research)
Professor, Department of Geography and Resource Management

PhD (HKU)
BSc, MSc (SYSU)

(852) 3943 6475